Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Anlayışı: Konya İl Özel İdaresi Örneği

Önder KUTLU, Mustafa KOCAOĞLU

Öz


Bu çalışmada, İl Özel İdarelerinde yeniden yapılanma, yeni yönetim anlayışıve bu adımlara örnek olmasıbakımından Konya İl
Özel İdaresi (İÖİ) stratejik plan çalışmasıele alınmaktadır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunları’nın uygulamaya yönelik birtakım öncelik ve zorluklarının bulunduğu bilinen hususlardır. Bu bağlamda çalışmamız,
yasaların getirdiği yenilikler ve bu yeniliklerin neden olacağısorunlarıele almakta, stratejik yönetim anlayışının İÖİ’lerinde
demokratik ve verimlik kriterleri bakımından avantaj ve dezavantajlarınıortaya koymaktadır.
İÖİ’leri çerçevesinde “stratejik yönetim” kavramıüzerinde durulması, buralardaki yapıve işleyişile stratejik yönetimin
karakteristik özellikleri arasında bir ilişki kurulması, çalışmanın teorik altyapısının oluşturulmasında önemli ipuçlarıvermektedir.
Yeni yasa döneminde demokrasiye yapılan vurgu, Meclis ve Komisyonların daha aktif ve etkin çalışmalarıiçin getirilen
mekanizmalar ve bütün bunlarısağlamada sıkıntıya neden olabilecek olan İÖİ’nin imaj sorunu stratejik yönetim anlayışıyla belli
ölçüde düzeltilebilecek gibi görünmektedir. Stratejik yönetim anlayışıyla ilgili en önemli sorunlardan biri olan modeli sadece
planlamaya indirgeme yanlışınıKonya İÖİörneğinde test etme boyutu da ortaya çıkacaktır.


Anahtar Kelimeler


Stratejik yönetim, Stratejik Planlama, Konya İl Özel İdaresi, Reform, Yeniden yapılanma

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.