Tüketim Kültüründe Kadın Bedeninin İdealize Edilmesine Yönelik Kadın Algılamaları ve Tüketim Davranışlarıyla İlişkisi

Serap Yücel DOĞAN

Öz


Bu çalışmanın amacı, tüketim kültüründe kadın bedeninin idealize edilmesine yönelik kadın algılamalarınıtespit etmek ve bu
algılamaların tüketim ile ilgili kendi davranışve tutumlarına nasıl yansıdığınıortaya koymaktır. Araştırma için Balıkesir il
merkezinde toplamda 422 kadın katılımcıya anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan kadınlar, içinde
bulunduğu tüketim kültürü unsurlarının daha zayıf beden yapısınıdayattığıya da özendirdiği yönündeki ifadelere önemli ölçüde
katılmaktadır. Ancak bu beden yapısına kavuşmaya ya da sahip olduklarıideal beden yapısınımuhafaza etmeye yönelik tutum ve
tüketimle ilgili davranışlara aynıölçüde sahip değillerdir. Buna rağmen, söz konusu algılamalar ile, ilgili tutum ve tüketim
davranışlarıarasında pozitif yönlü, anlamlıbir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gelir düzeyi dışında, demografik faktörler itibari
ile araştırma ölçeğini oluşturan pek çok ifadede anlamlıdüzeyde farklılıklar gözlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Tüketim Kültürü, Kadın Bedeni, Tüketim Davranışı, Medya, Moda

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.