Uhreviye Karşi Seküler; Din ve Televizyon

Aşina GÜLERARSLAN

Özet


Günümüz dünyasında sıradan bireyler gibi din kurumlarıda kitle iletişim araçlarıvasıtasıyla mesaj alışverişinin daha sık ve
karmaşık hale geldiği bir enformatik toplum içinde bulunmaktadır. Bu durum kitle iletişim araçlarının bir yandan dünyevi olmayı
engelleyen; diğer yandan da hızlandırarak hem iyiye hem de kötüye hizmet edebilecek güçlü araçlar olduğu şeklinde popüler
kanaatlere yol açmıştır. Bir takım yayınlar bireyin maneviyatına katkıda bulunabileceği inancına örnek olurken aynızamanda da
seyirci kitlesi üzerinde oluşturduğu seküler etki yüzünden eleştirilmiştir Sekülerliğin en önemli neferlerinden olan televizyon,
gümüştepsilerle bireyin önüne koyduğu dünyada, her tür toplumsal dinamiği kendi karakterine uygun bir formda yeniden
üretmektedir. Ancak televizyon bu üretimi gerçekleştirirken kendi doğasıgereği bilgiyi deformasyona uğratabilmekte ya da bir
buğday tanesi gibi öğüterek kullanmaktadır. Öğütülen değerlerden kimi zaman siyaset, kimi zaman hukuk kimi zaman aile, kimi
zaman toplumun sıradan ama starlaştırılan insanları, kimi zaman da toplumsal yaşamın en mahrem konularınasibini almaktadır.
Bir çeşit sosyalleştirme ajanıolarak bireyin dünya görüşünün en önemli belirleyicilerinden olan din de televizyon ürünlerinin bir
malzemesi olarak tüketilmekteve tükettirilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Kitle iletişim araçları, televizyon, din, eğlence

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.