DAGMAR Modeli: Deterjan Reklamları Örneğinde Görsel Bir Çözümleme

Hasret AKTAŞ, Mücahid ZENGİN

Öz


Reklamların günlük hayatımızın bir parçasıolmaya başlamasıyla birlikte araştırmacılarında konuya ilgisi fazlalaşmıştır. AIDA,
NAIDAS ve benzeri modeller tüketicinin pazarlama iletişimi çabalarından nasıl etkilendiğini, hangi süreçlerden geçtiğini, onu satın
alma davranışına götüren faktörleri ele alan ilk modellerdir. Kısa süre içerisinde yeni araştırma ve modeller bunlara katılmış,
tüketicinin karar sürecini ve reklamın bu konudaki etkisini anlamaya yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. DAGMAR bu sürecin
doğal sonucu olan modellerden biridir. AIDA, NAIDAS gibi o da etkiler hiyerarşisi dizisindendir ve tıpkıdiğer modeller gibi bir
‘başharf’ kombinasyonudur. Bu modelde tüketicinin satın alma sürecinde etkin olan hiyerarşik komut zincirini anlatmaya
çalışmaktadır.
Bu çalışmada sadece AIDA’dan ibaret yerel reklam araştırmalarına bir katkısağlamak ve uzun süre önce ortaya konan bir
reklam modelini örneklerle güncelleyip bilim ve sektör insanlarıtarafından daha iyi anlaşılmasınısağlamak amacıyla; DAGMAR
modeli ayrıntılıbir şekilde incelenmiş, aşamalarıtelevizyonda yayınlanan deterjan reklamlarıörneğinde ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Reklam Modelleri, Etkiler Hiyerarşisi, DAGMAR Modeli

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.