Şehrin Kayıp Belleği: Her Şeyin Müzesi

Emine KEF

Öz


Zamanı tarihlendiren temel ilke hafızadır. Kültürel mekân şekillendirilirken, geçmişin nasıl bilineceğine ve geleceğin nasıl olacağına karar veren anlayış, şehirlerin belleğini kendi hafıza ve bilgisi doğrultusunda biçimlendirir. Farklı tarihlerde ve fakat aynı yeryüzünde birbiri üstüne kurularak varlık kazanan uygarlıklar, geçmişten arta kalanlarla palimpsest kültürler inşa ederler. Bu kalıntılar geçmişin bilgisini verdiği gibi geleceğin tasarlanmasında itici güç olur. Toplumlarda ilk olarak akademik iklime bütünleşik bir biçimde inşa edilen ve doğal-kültürel varlıkların şehirdeki haznedarlığını yapan müzeler, adlarını ilham perisinden -muse- alır. Bulundukları anda ve yerde geçmiş ile gelecek arasında iletişime/etkileşime olanak veren müzeler, tarihsel süreçte, toplumların nesnelere yükledikleri anlamların değişmesi ve başka kültür nesnelerinin müzelerde yer alabileceği anlayışının ortaya çıkmasıyla işlevsel değişikliğe uğramıştır. Topraktan çıkarılan her şeyin müzelerde sergilenmesi gerekli görüldüğü gibi sanat eseri olarak nitelendirilen her şeyin de müzesi olabileceği anlayışı, bugünün toplumlarının değer algısı hakkında bilgi vermektedir. Medeniyetlerin inşasında hem bilgi hem de ilham kaynağı olan müzeler, farklı tanımlarla içi boşaltıldığı için artık esin kaynağı olmaktan ziyade belleğini yitirmiş şehirlerde, baktığını göremeyen gezginler tarafından ziyaret edilip fotoğraflanmayı beklemektedir.


Anahtar Kelimeler


Müze, Konsept Müze, Tekdüze Kentler, Kayıp Bellek, Yeni Nesil Gezginler

Referanslar


Ambrose, T., & Paine, C. (2006). Museum Basics. New York: Routledge.

Armstrong, J. (1992). Does The World Need Another Hall of Fame? Another Museum? Another Shrine? American Association for State and Local History, 2(47).

Artun, A. (2019). Mümkün Olmayan Müze Müzeler Ne Gösteriyor? İstanbul: İletişim.

Farabi. (2011). İdeal Devlet "El-Medinetü'l Fazıla". İstanbul: Divan Kitap.

Henning, M. (2006). Museums, Media and Cultural Theory. England: Open University.

Herzfeld, M. (1991). A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town. New Jersey: Princeton University.

Huyssen, A. (1995). Twilight Memories Marking Time in a Culture of Amnesia. New York: Routledge.

Huyssen, A. (1999). Alacakaranlık Anıları: Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı Belirlemek. (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Metis.

Jones, I. (2008). Cities and Museums about Them. I. Jones, R. McDonald, & D. Mcintyre içinde, City Museums and City Development. Plymouth: Altamira.

Lewis, G. (2004). The Role of Museums and the Professional Code of Ethics. P. J. Boylan içinde, Running a Museum: A Practical Handbook. France: International Council of Museums.

Mintz, A. (2021). Doing the Right Thing; Doing the Thing Right. Journal of Museum Education (22:1).

Nora, P. (1996). Realms of Memory: Rethinking the French Past, Conflicts and Divisions. New York: Colombia Univesity.

Özel, İ. (2012). Bir Yusuf Masalı. İstanbul: Şule.

Platon. (2020). Phaidros. (F. Akderin, Çev.) İstanbul: Say.

Rakhimzyanovna Nazipova, G. (2008). The Development of the City of Kazan: The Museum Aspect. I. Jones, R. R. Macdonald, & D. McIntyre içinde, City Museums and City Development. Plymouth: Altamira.

Savaş, A. (2005). Arzulanan Nesneler: Müze, Nesne ve Hafıza Arasında Sıkışan Mekana Dair. Voyvoda Caddesi Toplantıları 2004-2005. İstanbul. 1/8/2021 tarihinde https://archives.saltresearch.org/bitstream/123456789/169629/1/ECOBARCE069.pdf adresinden alındı.

Sennett, R. (2014). Ten ve Taş Batı Uygarlığında Beden ve Şehir. (T. Birkan, Çev.) İstanbul: Metis.

Tuan, Y.-F. (2001). Space and Place the Perspective of Experience. London: University of Minnesota.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.