Effects of Computer Assisted Instruction on Preschool Students Attitudes Towards Computer

Nadir Çeliköz, Suat Kol

Öz


Günümüzde bilgisayarlar hayatın her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Okul öncesi eğitimde de kullanım oranıson
yıllarda giderek artmaya başlamıştır. Bilgisayarla desteklenen öğretim, okul öncesi eğitimde niteliğin artırılmasına önemli ölçüde
katkısağlayabilir konumdadır. Bununla birlikte bu katkının tam olarak sağlanabilmesi için çocukların bilgisayarın merkeze alındığı
öğrenim sürecine ilgi duymaları, bilgisayarla yapılan etkinliklerden hoşlanmaları, zevk almalarıtemel koşul niteliği taşımaktadır. Bu
yüzden bu araştırmanın amacı, bilgisayar destekli öğretimin okul öncesi çocuklarının bilgisayara yönelik tutumlarına etkisini
incelemek olarak belirlenmiştir. Araştırma ön test–son test kontrol gruplu deneme modeli çerçevesinde yürütülmüştür.
Araştırmanın çalışma grubunu 60 okul öncesi öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracıolarak Bilgisayara KarşıTutumu
Ölçmeye Yönelik Gözlem Formu (BKTÖYGF) kullanılmıştır. Araştırma sürecinde ön testlerin ardından deney grubunu oluşturan
çocuklara 10 haftalık bilgisayar destekli öğretim verilmişve son testler uygulanmıştır. Elde edilen bulgular göre bilgisayar destekli
öğretim, çocuğun bilgisayara yönelik tutumunu olumlu yönde etkilediği yönündedir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.