Eğlence Mekânları ve Yeni Medya: Mekânın Görünümleri Üzerine Bir Değerlendirme

Uğur ÇAĞLAK, Mehmet Emin SATIR

Öz


Bu çalışma, eğlence mekanlarının toplumsal görünümlerini yeni medya üzerinden açıklamaya çalışmaktadır. Bilindiği üzere birey, toplumsal hayat içerisinde boş zaman faaliyetlerinde bulunmaktadır. Boş zaman faaliyetlerinin kişiye hem bireysel bazda hem de toplumsal bazda faydaları bulunmaktadır. Boş zamanları faaliyetlerinin özellikle dinlenme, mutlu olma, hoşça vakit geçirme gibi bireysel faydalarının yanında sosyalleşme gibi önemli toplumsal işlevleri de bulunmaktadır. Geçmişten günümüze farklı şekillerde gerçekleşen boş zaman faaliyetleri günümüzde, kent hayatının en fazla görülen toplumsal görünümlerinden biri olmuştur. Genellikle bir mekân etrafında gerçekleşen kentsel boş zaman faaliyetleri, kent hayatı içerisinde spor mekanları, alışveriş mekanları, eğlence mekanları gibi mekanlar etrafında yaşanmaktadır. Çalışmaya esas konu olan alan, eğlence mekanlarıdır. Eğlence mekanları, geçmişten günümüze farklı formlarda da olsa varlık göstermeye devam etmektedir. Bu formların son dönemde en görünür olanlarından birisi de kafelerdir. Günümüzde özellikle kent hayatı içerisinde oldukça yaygınlaşan kafeler önemli bir boş zaman mekanıdır. Farklı konseptleri, fiziksel yapıları, müşteri kitleleri ile kafeler hayat- yapı ekseninde önemli bir çalışma alanıdır. Son dönemlerde bu tarz eğlence mekanları bir boş zaman faaliyetinin ötesinde gösterişçi bir tüketimin nesnesi haline de gelebilmektedir. Bu mekanlarda bulunma ile birlikte mekânı göstergesel bir değer ölçüsünde sunma oldukça yaygınlaşmıştır.  Bu çalışma da bir kafe olan Huqqa özelinde mekân ve birey arasındaki etkileşim, yeni medya üzerinden tartışılmış, anlamlandırılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bahsi geçen mekân İstanbul’un en ünlü alkolsüz eğlence mekanlarından biridir. Ayrıca boğaz kenarına konumlanmış olan ve de konsepti, fiziksel yapısı ve toplumsal hayatı itibari ile önemli bir eğlence alanı olan mekân değerli bir araştırma alanıdır.  Bu bağlamda, çalışmada Google yorumları üzerinden netnografik bir analiz yapılmıştır. Çalışma sonucunda Google üzerinden elde edilen kafeye dair yorumlar derlenmiş ve ele alınmıştır. Temelde üç unsur ekseninde şekillenen yorumlar, mekân ve değer(fiyat), mekân ve kalite ile mekân ve toplumsal görünümler üzerinde kesişmektedir. Sonuç olarak, bir tüketim eyleminin gerçekleşmesi noktasında tek bir motivasyon unsurunun bulunmadığı görülmektedir. Başlı başına mekânın ve toplumsal görünümlerinin tüketim için bir itici olduğu görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Mekân, Eğlence Mekanları, Tüketim, Yeni Medya, Boş Zaman Faaliyetleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu, (Çev: Hazal Deliçaylı & Ferda Keskin), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1997.

Bocock, Robert. Tüketim, (Çev: İrem Kutluk), Ankara, Dost Yayınları, 2009.

Castells, Manuel. Ağ Toplumunun Yükselişi: Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

Constantinides, E. & Fountain, S. J. (2008). “Web 2.0: Conceptual Foundations and Marketing Đssues”, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, sayı: 9(3), s. 231-244.

Çağlak, U. (2012). “Kent Hayatında Sohbet ve Eğlence Mekanlarına Dair Bir İnceleme: Sohbet ve Eğlence Mekanları”, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, s. 7-21.

Çetin, Ensar. Gündelik Hayatın Sosyolojisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2018.

Fromm, Erich. Sahip Olmak ya da Olmak, (Çev: Aydın Arıtan), İstanbul: Arıtan Yayınları, 2003.

Harvey, David. Sosyal Adalet ve Şehir, (Çev: Mehmet Moralı), İstanbul, Metis Yayınları, 2003.

Kozinets, R. V. (1998). “On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cybercultre”, Advances in Consumer Research, sayı: 25, s. 366-371.

Mayfield, Antony. What is Social Media, İCrossing, E-Book, 2008.

Russell, Bertrand. Aylaklığa Övgü, (Çev: Mete Ergin), İzmir, Cem Yayınları, 1999.

Senemoğlu, O. (2017). “Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, İnsan & İnsan, sayı: 4(12), s. 66-86.

Turkan, I. (2012). “Alışveriş Tüketim Mabetleri: Sosyoekonomik Açıdan Mekân Tüketiminde Türkiye Örneği”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2, s. 85-104.

Urry, John. Mekânları Tüketmek, (Çev: Rahmi Öğdül), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1999.

Williams, Raymond. Anahtar Sözcükler, (Çev: Savaş Kılıç), İstanbul, İletişim Yayınları, 2012.

İnternet Kaynakları

http://www.mku.edu.tr/files/1035-052cf60c-4db3-4d56-aad2-22234b6a0ae0.pdf, Son Erişim Tarihi: 10.07.2020

https://wearesocial.com/digital-2020, e.t.: 06.07.2020.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.