Antik Çağda Lykaonia-Isauria Sınır Bölgesi

Mehmet KURT, Esra BULUT

Özet


Özet

Lykaonia ve Isauria arasındaki sınır bölgesi, Konya Ovası ile Torosları birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu sınır bölgesi, konumu nedeniyle jeopolitik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bölgenin Antik Çağda hem siyasal açıdan hem de sosyo-ekonomik ve kültürel bakımdan her iki bölge arasında bir bağlantı sağladığı anlaşılmaktadır. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen yazıtlardan burada çok çeşitli meslek dallarının olduğu bilinmektedir. Bu mesleklerden özellikle farklı lejyonlarda görev yapmış askerler ile veteranlara ait olanlar oldukça fazladır. Bu da bölgenin askeri açıdan önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bölgede mezar taşlarının üzerinde yer alan üzüm salkımı, asma dalı, bağ bıçağı (falx vinitoria), çapa (dolabra) ve hayvancılığın göstergesi olan iğ ve kirmen gibi tasvirler, burada çiftçiliğin toplum için önemini kanıtlamaktadır. Ayrıca bölge için önemli bir şahsiyet olan Bidanalı Konon dini çalışmalarının yanı sıra Isaurialı haydutları topluma kazandırabilmek için onları tarımsal faaliyetlere yönlendirmiştir. Yine tarım ve hayvancılığa işaret eden malikânelerin varlığı bölgede bulunan yazıtlar sayesinde belgelenmiştir. Bütün bu arkeolojik ve epigrafik veriler, Lykaonia-Isauria sınırını oluşturan bu alanın siyasal ve askeri açıdan öneminin yanı sıra, tarım ve hayvancılık bakımından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıkça kanıtlamaktadır.

Bu çalışmada Antik kaynakların aktardıkları bilgiler ve bölgede tespit edilen yazıtlar ile arkeolojik veriler ışığında Lykaonia-Isauria bölgelerinin sınırını oluşturan coğrafyanın antik çağdaki siyasal, askeri, sosyo-ekonomik ve kültürel durumu ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Antik Çağ, Lykaonia, Isauria, Isauropolis, Güneysınır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.