Konya İle İlgili Basında Yer Alan Haberlerin Kent İmajı Açısından Değerlendirilesi

Nur GÖRKEMLİ, Başak SOLMAZ

Öz


Küreselleşmeyle birlikte kentler sadece bir ülkenin parçasıolarak değil tüm küreye etki edebilen yerler olarak anılmaktadır. Bu
nedenle şehirler daha fazla turist, daha fazla yatırımcıve öğrenci çekebilmek, içinde yaşayanlar için de daha cazip bir yer olabilmek
için rakipleriyle kıyasıya bir yarışiçindedir. Kentlerde düzenlenen sosyo-kültürel ve sportif etkinliklerin yanısıra,  şehrin sinema,
kitap ya da çeşitli haberlerde konu olmasıveya yer almasıinsanların zihinlerinde "kent imajının" oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. Şehirler bu mevcut imajlarındaki olumsuz veya nötr özellikleri olumluya çevirerek ulusal ve uluslararasıarenada
kendilerini avantajlıbir konuma getirmeyi hedeflemektedir.
Konya, insanlık tarihinin ilk zamanlarından bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapmışbir Orta Anadolu kentidir.
Konya’da yer alan Çatalhöyük, Milattan Önce 9.000 yılına ait tarihin ilk yerleşim kalıntılarına sahip önemli bir arkeolojik sit
alanıdır. Selçuk  İmparatorluğu'nun başkenti olan Konya aynızamanda Osmanlıdöneminde İmparatorluğun en önemli
şehirlerinden biri olmuştur. Tarihte köklü ve önemli rol üstlenen kentte ev sahipliğini yaptığımedeniyetlere ait birçok önemli yapıt
ve sanat eserleri bulunmaktadır. Bunların yanısıra Konya büyük düşünür ve şair Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatının büyük
bir bölümünü geçirdiği kent olarak bilinmektedir. Şehirde yer alan Mevlana Müzesi, her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık iki
milyon ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Bütün bu potansiyelleri ile Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 eylem
planında bir markalaşacak kentler arasında gösterilmiştir.
Kentin mevcut imajınıanlamak, markalaşma faaliyetleri için önemli bir başlangıç noktasıdır. Kentle ilgili yapılan haberler de
kent imajının oluşmasında önemli bir rol oynar. Bu çalışmada, Konya ile ilgili Türkiye'nin en yüksek tirajlıüç ulusal gazetesinde yer alan haberler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma, Konya imajınıbasında yer alan haberlere göre değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.


Anahtar Kelimeler


marka kentler, kent imajı, destinasyon imajı, gazete analizi, Konya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.