Anne Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Alpaslan Görücü, Nurşen Karakuş

Öz


Bu araştırmanın genel amacı, anne tutumlarının, okul öncesi dönem çocuklarının sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın evreni, Konya ili merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 ay çocuklar ve bunların annelerinden oluşmaktadır. Çalışma grubu ise, okul öncesi eğitim kurumlarından tesadüfi olarak seçilen 249 kız 251 erkek olmak üzere toplam 500 çocuk ve bunların annelerinden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla “Aile Bilgi Formu”, “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ve “Wally Sosyal Problem Çözme Testi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde “Anova” testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, anne tutumlarının, çocukların sosyal problem çözme becerilerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Tutum; Okul Öncesi Eğitim; Sosyal Problem Çözme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alisinanoğlu, F. (2003). “Çocukların denetim odağı ile algıladıkları anne tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-14.

Altınköprü, T. Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır? İstanbul: Hayat Yayıncılık, 2000.

Bal, Ö. ve Temel, Z. F. (2014). “Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaş çocuklarının kişiler arası problem çözme ve bakış açısı alma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 156-169.

Başaran, İ. E. Eğitim Psikolojisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2005.

Nezu, M., Nezu, C. M. and D'Zurilla, T. J. Problem-Solving Therapy, New York: Springer Publishing Company, 2013.

Ogelman, H. G., Önder, A., Seçer, Z. ve Erten, H. (2013). “Anne tutumlarının 5-6 yas çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarını yordayıcı etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 143-152.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.