ISPARTA YÖRESİ FESTİVALLERİNİN KÜLTÜR TURİZMİ VE EKONOMİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Halil Altay Göde, Gülşah Yiğit

Öz


Isparta yöresi; iklimi, tarihî ve kültürel dokusu ile yöresel kutlama etkinlikleri açısından uygun özelliklere sahip bir bölgedir. Yörede; kültürel mirasın kullanılmasıyla amaç, nitelik ve tür açısından farklı kutlama etkinlikleri ve dolayısıyla farklı kültür ortamları oluşmuştur. 1980’li yıllardan sonra yerel yönetimler; yöreyle özdeşleşmiş ürünle, yörede yaşanan tarihsel bir olay veya yörede yaşadığı varsayılan tarihî bir şahsiyetin adıyla yöresel imge oluşturarak festivaller düzenlemektedir. Bu festivallerin içeriklerinin daha da genişletilmesi için kültür, kültür-sanat, kültür-turizm ifadeleri kullanılmaktadır.

Ticari faaliyetlerin hayata geçmesi için en uygun ortamlardan birisi yöresel şenlik, festival niteliğinde düzenlenen kutlamalardır. Hem kültür turizmine hem de yöre ekonomisine katkısı olduğu düşünülen bu tür kutlamalar özellikle yörenin tarımsal, hayvansal ürünleri kent\yöre imgesi haline getirilerek pazarlanmakta ve yerel kalkınma sağlamaktadır. UNESCO Kültürel Miras Sözleşmeleri ve Tarihî Kentler Birliği’nin faaliyetleri ile desteklenen Isparta yöresi düşünüldüğünde imge merkezli yöre markalarının oluşturulmasına, kültür turizmi ve ekonomisi kapsamında özel bir önem verildiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Isparta yöresi, festivaller, yöresel imge, kültür turizmi ve ekonomisi.


Anahtar Kelimeler


Isparta yöresi, festivaller, yöresel imge, kültür turizmi ve ekonomisi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akarpınar, Bahar, “Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Geçişte Panayır Sergi Fuar Festivalin Durumu ve Türkiye Örneği”, Milli Folklor, 2004, Sayı 64, 25-36.

Alav, Orhan, "Eğirdir Turizmine Sosyo - Ekonomik Bakış" Ulusal Bildiri, Isparta, 2001.

Can, Hasan, Uluborlu’nun Dünü Bugünü, Bizim Uluborlu Gazetesi Cumhuriyet’in 75. Yılı Yayınları, Isparta, 1998.

Çalışkan, Vedat, “Geleneksel Periyodik Ticaret Mekânları Olarak Panayırlar: Çanakkale Örneği “, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008 Cilt 10 Sayı 2 217-245 217.

Çuhadar, Murat, “Dedegöl Dağcılık Şenliği Katılımcılarının Harcama profili ve Isparta Ekonomisine Katkılarına Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (19)1, 207-221, 2014.

Demirer, Ünal, Psidia Antiocheiası Büyük Bazilika Taban Mozaikleri, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Doğan, Hulusi. Unguren, Engin, “Yerel Halkın Isparta Turizmine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2012, C.17, S.1, s.103-122.

Göde, Halil Altay, Yalvaç Masalları, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2010.

Karaman, Durmuş, Dünden Bugüne Yalvaç Tarihî, Erciyes Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 1991.

Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007.

Küçük, Müşerref, “Kültür Turizmi Kapsamında Yer Alan Festival Etkinliklerinin Yerel Kalkınmaya Katkısı: Uluslar arası Beyşehir Göl Festivali Üzerine Bir Araştırma”

Topraklı, Ramazan, İkinci Haçlı Seferi Yalvaç Meydan Muharebesi ve Kaşıkçıbeli Zaferi, Semih Ofset, Ankara, 2011.

Oğuz, M. Öcal, Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?, Geleneksel Yayıncılık, Ankara, 2009.

Özdemir, Nebi, Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, Hacettepe Yayıncılık, Ankara, 2012.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.