Kemal Tahir'in Devlet Ana Romanından Hareketle Göre Edatının Söz Dizimindeki Kullanılışı Ve Anlam Özellikleri

Mustafa Toker, Muhsin Uygun

Öz


Türkçede kelimeler üç grupta incelenmektedir: İsimler, fiiller ve edatlar. Edatlar, Türkçenin ilk yazılı kaynaklarından beri cümle kuruluşuna katılan, kelimeler arasında çeşitli anlam ilişkileri kuran görevli kelimelerdir. Bu gramer kategorisi cümle içinde "edat grupları"nı oluşturmakta ve cümlede zarf, sıfat ve isim görevi yapmaktadır. Anlamsal olarak bakıldığında bu kelime türünün cümleye sebep, miktar, durum vb. anlamlar kattığı görülmektedir. Bu çalışmada, Kemal Tahir'in Devlet Ana adlı romanından hareketle, "göre" edatının kullanımı ve cümle içindeki anlam özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Söz Dizimi; Edatlar; Göre Edatı; Kemal Tahir; Devlet Ana

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.