TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ VE SEKTÖRE ÖZGÜ ÖZELLİKLER

İge Pırnar

Öz


Turizm sektöründe girişimcilik süreci ve sektöre özgü özellikler başlıklı bu çalışma turizm ve otelcilik sektöründe girişimci özellikleri ve girişimcilik sürecini derinlemesine literatür tarama, günlük yaşamdan kesitler ve örnek uygulamalarla irdeleyen bir kavramsal derlemedir.  Bu çalışma genel işletmecilikte yer alan girişimcilik sürecini aşamaları ve süreçte faaliyet gösteren girişimcilerin özelliklerini detaylı bir literatür taraması ile inceleyerek, turizm ve otel sektörüne özgü farklılıklara kıyaslamalı olarak odaklanmaktır. Bu odaklanma ile çalışma, turizm ve otelcilik sektörümde yer alan girişimcilik sürecinin kendine özgü özelliklerini belirlemekte ve daha ektin ve verimli işletme uygulamalarına yardımcı olmak adına benzer özelliklerine göre homojen alt gruplamalar halinde kümelemektedir. Bunun yanı sıra turizm ve otelcilik sektöründe bireysel ve grup olarak gerçekleştirilen girişimcilik süreçleri sonrasında orta çıkan yeni turizm türleri ve uygulamalarını da kapsamına almaktadır.

Çalışmanın orijinalliği ve literatüre katkısı turizm ve otelcilik sektöründe yer alan girişimcilik süreçlerinin; yeni turizm ürünleri, etkin pazarlama, verimli iletişim, yaratıcı  küçük ve orta ölçekli  işletmelerde uygulamalar olarak inovatif bir şekilde sektörde ortaya çıkması alanında bulunmaktadır.

Turizm ve otelciliğin; uygulamada oldukça fazla miktarda faaliyet yapan KOBİ işletme sayısı, sahip olunan değer ve amaçlar, uygulanan yaklaşımlar ve stratejilerle değerlendirildiğinde şekilde girişimcilik katılımının oldukça fazla rastlandığı ekonomik bir sektör olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda önemli olan husus turizm ve otelcilik sektöründeki girişimcilerin diğer genel alanlardaki faaliyet gösteren girişimcilere göre farklılıklarıdır. Örneğin turizm sektörü girişimcilik süreci bir üretim şeklinden çok tüketim şekli olarak algılanmaktadır. Aynı zamanda turizm girişimcilik  sürecinin turist davranışı, turist tercihleri ve sektör eğilimlerinden çok hızlı etkilendiği anlaşılmaktadır. Yine, turizm girişimcilerinin diğer girişimcilerin birincil motivasyonları olan kar maksimizasyonu ve finansal özgürlüğün önüne geçen hayat tarzı, hayat kalitesi seviyesi , yöresel yaşam koşulları gibi ekonomik olmayan pek çok motivasyona sahip olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak, yerel gastronomi turizmi, bölge özelindeki çekiciliklerle gerçekleştirilen yerel macera turizmi, sürdürülebilir bölgesel eko turizm paketleri, yerel karanlık turizm türleri, gönüllü turizm çeşitleri, yerel olay ve festivallere özgü uygulamalar, yavaş turizm örnekleri, yavaş yemek hareketi, organik çiftlik turizmi, otantik ve etnik aile restoranları ve bu tür sürdürülebilir yerel inovatif turizm ürünlerinin yaratıcı turizm girişimcilik süreçlerinin başarılı çıktıları olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 


Anahtar Kelimeler


Turizmde girişimcilik, girişimcilik süreci, turizm girişimcisinin özellikleri, girişimcilik sürecinin aşamaları, başarılı girişimci.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Agca, V., & Yoruk, D. (2006). Bagimsiz girisimcilik ve ic girisimcilik arasindaki farklar: kavramsal bir cerceve. Afyon Kocatepe Universitesi,IIBF Dergisi, VIII (2): 155-173

Akdogan, K.N., Management plan of Sirince Village, http://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/alumni/papers/CMHB_2007/Turkey__Kivilcim_Nese__Akdogan.pdf

Anderson, A. R. (2000). The protean entrepreneur: the entrepreneurial process as fitting self and circumstance. Journal of Enterprising Culture, 8(03), 201-234.

Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business venturing, 18(1), 105-123.

Ateljevic, I., & Doorne, S. (2000). 'Staying within the fence': Lifestyle entrepreneurship in tourism. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 378-392.

Beker, O. (2002). Research report: Şirince conservation plan. Ankara, Turkey.

Blawatt, K. R. (1998). Entrepreneurship: Process and management. Prentice Hall.

Bygrave, W. D. & Hofer, C.W., (1991). Theorizing about entrepreneurship, Entrepreneurship Theory And Practice, Winter 1991: 13-22, Baylor University

Bygrave, W. D. (1993). Theory building in the entrepreneurship paradigm. Journal of Business Venturing, 8(3), 255-280.

Bygrave, W. D. & Hunt S. (2004) Global Entrepreneurship Monitor: 2004 Financing Report (www.gemconsortium.org)

Bygrave, W. D. and Zacharakis, A. L. (2007). Entrepreneurship. NY: Wiley & Sons.

Baron, R. A. (2007). Behavioral and cognitive factors in entrepreneurship: Entrepreneurs as the active element in new venture creation. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1‐2), 167-182.

Baron, R. A. (2008). The role of affect in the entrepreneurial process. Academy of Management Review, 33(2), 328-340.

Cansız, E. (2007). Universite ogrencilerinin girisimcilik ozelliklerinin belirlenmesi: Suleyman Demirel Universitesi ogrencileri uzerine bir calısma, masters thesis, Suleyman Demirel University, Social Sciences Institute, Isparta.

Carton, R. B., Hofer, C. W., & Meeks, M. D. (1998). The entrepreneur and entrepreneurship: operational definitions of their role in society. In Annual International Council for Small Business. Conference, Singapore.

Chang, J., (2011). Introduction: Entrepreneurship in Tourism and Hospitality: The Role of SMEs, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(5).

Colak, O. (2009). Turistik Urun Cesitlendirme Kapsaminda Kirsal Turizm ve Kirsal Turizm İsletmeciligi: Sirince Ornegi. Yayinlanmamis yuksek lisans tezi, Adnan Menderes Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Turizm Ana Bilim dali, Aydin.

Ercan, S., & Gokdeniz, I. (2009). Girisimciligin gelisim sureci ve girisimcilik acisindan Kazakistan. Bilig Turk Dunyasi Sosyal Bilimler Dergisi, 49, 59-82.

Gartner, W. B. (1988). Who is an entrepreneur? is the wrong question. American Journal Of Small Business, 12(4), 11-32.

Getz, D., Carlsen, J., & Morrison, A. (2004). The family business in tourism and hospitality. CABI.

Haber, S., & Reichel, A. (2007). The cumulative nature of the entrepreneurial process: The contribution of human capital, planning and environment resources to small venture performance. Journal of Business Venturing, 22(1):119-145.

Hallak, R., Assaker, G., & O'Connor, P. (2012). Are family and nonfamily tourism businesses different? An examination of the entrepreneurial self-efficacy–entrepreneurial performance relationship. Journal of Hospitality & Tourism Research, 1096348012461545.

Hisrich, R. D. & Peters, M. P., (2002). Entrepreneurship, Fifth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York.

Hollick, M., & Braun, P. (2005). Lifestyle entrepreneurship: the unusual nature of the tourism entrepreneur. Proceedings of the Second Annual AGSE International Entrepreneurship Research Exchange, Swinburne Press, Melbourne, 10-11.

Jack, S. L., & Anderson, A. R. (2002). The effects of embeddedness on the entrepreneurial process. Journal of business Venturing, 17(5), 467-487.

Jaafar M., S. A. Maideen & S. Z. Mohd Sukarno (2010). Entrepreneurial characteristics of small and medium hotel owner-managers, World Applied Sciences Journal 10 (Special Issue of Tourism & Hospitality): 54-62, 2010.

Kang, E., & Uhlenbruck, K. (2006). A process framework of entrepreneurship: from exploration, to exploitation, to exit. Academy of Entrepreneurship Journal, 12(1), 47-71.

Koh, K. Y., & Hatten, T. S. (2002). The tourism entrepreneur: The overlooked player in tourism development studies. International Journal Of Hospitality & Tourism Administration, 3(1), 21-48.

Lee-Ross, D., & Lashley, C. (2010). Entrepreneurship and Small Business Management in the Hospitality Industry. Routledge.

Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6(6), 295-310.

Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13(8), 787-798.

Low, M. B., & Abrahamson, E. (1997). Movements, bandwagons, and clones: Industry evolution and the entrepreneurial process. Journal of Business Venturing, 12(6), 435-457.

Lumpkin, G.T. and Lichtenstein, B. B. (2005), The Role of Organizational Learning in the Opportunity-Recognition Process. Entrepreneurship Theory and Practice, 29: 451–472.

Marchant B. & Mottiar B. (2011). Understanding Lifestyle Tourism Entrepreneurs and Digging Beneath the Issue of Profits: Profiling, Surf Tourism Lifestyle Entrepreneurs in Ireland, Dublin Institute of Technology, School of Hospitality Management and Tourism.

Mazubane, E. M., (2009). A Strategic Entrepreneurial Model To Develop Females for Tourism Related Businesses, Masters in Business Administration Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University Business School

McAdam, R., McConvery, T., & Armstrong, G. (2004). Barriers to innovation within small firms in a peripheral location. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 10(3), 206-221.

McGehee N. G. & K. Kim (2004) . Motivation for agri-tourism entrepreneurship, Journal of Travel Research, November 2004 vol. 43 no. 2 161-170.

McGehee, N. G., & Kline, C. S. (2008). Entrepreneurship and the rural tourism industry in a primer. Building community capacity for tourism development, editor: G.Moscardo, 123-141, CABI.

McClelland, D. C. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. The Journal of Creative Behavior, 21(3), 219-233.

Meltem, O., & Cavusoglu, S. (2010). İsletmelerde girisimcilik ozelligini etkileyen faktorler: ic girisimcilik. Yonetim ve Ekonomi: Celal Bayar Universitesi IIBF Dergisi, 17(1), 47-67.

Meydan, C. H. (2010). Adalet algisi–ic girisimci davranislar iliskisinde kontrol odaginin sekillendirici rolu. Yonetim ve Ekonomi Dergisi, 17(1):47-67

Moriarty, J., Jones, R., Rowley, J., & Kupiec-Teahan, B. (2008). Marketing in small hotels: a qualitative study. Marketing Intelligence & Planning, 26(3), 293-315.

Morrison, A. (2006). A contextualisation of entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(4), 192-209.

Nassif, V. M. J., Ghobril, A. N., & Silva, N. S. D. (2010). Understanding the entrepreneurial process: a dynamic approach. BAR-Brazilian Administration Review, 7(2), 213-226.

Pirnar I. & Bulut C. (2012). “Turizm sektorunde girisimcilik ve girisimci ozellikleri”, Girisimcilik İklimi, 1/2:32-34. (http://www.girisimcilikiklimi.com/Sayilarimiz.aspx?main=2)

Rimmington, M., Williams, C., & Morrison, A. (2009). Entrepreneurship in the Hospitality, Tourism and Leisure Industries. Routledge.

Ruef M., (2005). Origins of Organizations: The Entrepreneurial Process, in Lisa A. Keister (ed.) Entrepreneurship (Research in the Sociology of Work, Volume 15) Emerald Group Publishing Limited: 63 – 100.

Shah, S. K., & Tripsas, M. (2007). The accidental entrepreneur: The emergent and collective process of user entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1‐2), 123-140.

Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11(5), 17-27.

Stevenson, H. H. (1998). New Business Ventures and the Entrepreneur. McGraw-Hill/Irwin.

Tajeddini, K. (2010). Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism Management, 31(2), 221-231.

Williams, A. M., Shaw, G., & Greenwood, J. (1989). From tourist to tourism entrepreneur, from consumption to production: evidence from Cornwall, England. Environment and Planning A, 21(12), 1639-1653.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.