Sokaktan Akademiye: Kadın Hareketinin Kurumsallaşma Süreci

Duygu ALPTEKİN

Öz


Kadınların yaşamlarınıanlamlandırmanın, toplumsal rollerini ve eylemlerini açıklamanın yanısıra kadın kimliğinin oluşumunda
ve biçimlendirilmesinde de etkin rol oynayan feminist hareket ile bu hareketin akademide kurumsallaşma sürecine yönelik ‘bilimde
kadın’ konusu günümüzde sosyal bilimler alan yazınında yoğun olarak tartışılmaktadır. Konuya ilişkin çalışmalarda akademide
kadın varlığına işaret eden sayısal verilerin yanısıra feminist söylemlerin gelişim sürecinde biçimlenişi ve uğradığıdönüşümler de
ele alınmaktadır.
Kadınların 18. yüzyılda küçük gruplar halinde sokak eylemleriyle başlayan mücadeleleri günümüzde akademik çalışmalarla
desteklenen, yerel, bölgesel ve uluslararasıorganizasyonlar çerçevesinde etkinlik sağlayan bir biçime dönüşmüştür. Bu dönüşümde
kadının konumunun insan haklarıbağlamında iyileştirilmesini ve kadın erkek ilişkisinin toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ötesinde
sağlıklıyürütülmesini amaçlayan; kadınların eğitim düzeylerinin giderek yükselmesine, eğitmen, araştırmacıve bilim kadını
statüsünde nicel ve nitel göstergelerin artmasına yol açan köklü oluşumların katkılarısöz konusudur. Bilimsel çalışmalarda kadın
hareketine ilişkin temel kavramların ve kuramların giderek daha yoğun yer almasının yanısıra yüksek öğretim kurumlarında kadın
araştırmalarına yönelik merkezlerin ve birimlerin kurulmasıda kuşkusuz kadın hareketinin kurumsallaşmasına ivme
kazandırmaktadır.
Bu çalışmanın çıkışnoktasını, feminist kuramların ortaya çıkmasında ve kadına yönelik sosyo-politik dönüşümlerin
gerçekleşmesinde etkin olan kadın hareketi ile bu etkinlik düzeyinin yükselmesi açısından önem taşıyan bilim alanındaki
kurumsallaşma süreci oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Kadın, toplumsal cinsiyet, kadın hareketi, feminizm, akademik feminizm, kadın hareketinin kurumsallaşması

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.