Tarih-i Osmanî Encümeni Konya Şubesi’nin Açılışı ve Vali Arifi Paşa’nın Nutku

Seyit TAŞER

Öz


Tarihi belge ve kaynakların araştırılmasıve bunların yayın hayatına kazandırılmasıamacıyla ve tarihçiliği geliştirmek üzere
Tarih-i Osmanî Encümeni 1909’da kurulmuştu. Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul’da kurulmuş, sonraki yıllarda şubeleri de tesis
edilmişti. Encümenin şubelerinden biri, Konya’da Haziran 1911 tarihinde açılmıştı. Encümenin, Konya’da da şube açmışolması,
tarih alanındaki çalışmalar kapsamında, Konya vilayetinin değerlendirildiğini ve vilayetin tarihsel ve kültürel zenginliğinin dikkate
alındığınıgöstermektedir. Bu şubenin açılışında, Konya Valisi Arifi Paşa bir konuşma yapmıştır.
Tarihi, bireysel olarak inceleyen tarihçi ve akademisyenlerin geçmişten günümüze ortaya koymuşolduklarıbilimsel eserler
bulunmaktadır. Diğer taraftan tarihin, bir grup tarafından sistemli ve koordineli bir şekilde incelenmesine, encümenin çalışmaları
örnek gösterilebilir. Bu yönüyle, Tarih-i Osmanî Encümeni, tarihçilik alanında yapıla gelen çalışmaların önemli bir basamağını
teşkil etmişti. Tarih-i Osmanî Encümeninin Konya  şubesinin açılışıve şube hakkında genel bilgilerle ilgili bir çalışmaya
rastlanılmamışolup, konu hakkında bilgilere, Başbakanlık OsmanlıArşivi belgelerinden ve dönemin gazetelerinden ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Tarih-i Osmanî Encümeni, Konya, Arifi Paşa, Çelebi Efendi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.