Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [SUSBED] yılda iki kez (Nisan ve Ekim ayları) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji, iktisat, iletişim gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara yer verilmektedir

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Editörlerin ön değerlendirmeye tabi tuttuğu yazılar içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir.

 

Yayın Sıklığı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yılda 2 Kez Yayınlanmaktadır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Şaban Halis ÇALIŞ
Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA 
Prof. Dr. N. Ata ATABEY
Prof. Dr. Abdülkadir BULUŞ
Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Prof. Dr. Adem ESEN
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN
Prof. Dr. Cengiz ANIK
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
Prof. Dr. Mehmet ÖZ 
Prof. Dr. Naci BOSTANCI
Prof. Dr. Arif BİLGİN
Prof. Dr. Zakir AVŞAR
Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU
Prof. Dr. Deniz TAŞCI
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AY
Prof. Dr. Başak SOLMAZ
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK
Prof. Dr. Mustafa AVCI
Prof. Dr. H. Serdar ÖGE
Prof. Dr. Mahmut ATAY
Prof. Dr. Necmi UYANIKISSN: 1302-1796