Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [SUSBED] yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık ayları) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji, iktisat, iletişim gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara yer verilmektedir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Editörlerin ön değerlendirmeye tabi tuttuğu yazılar içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir.

 

Yayın Sıklığı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yılda 2 Kez Yayınlanmaktadır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Metin AKSOY (Selçuk Ü.)- Prof. Dr. Alexandra MUTIU (University of Babeş Bolyai)- Prof. Dr. Murat TÜRK (Osmaniye Korkut Ata Ü.) – Prof. Dr. Joots PLATJE (University of Wroclaw)- Prof. Dr. Birol MERCAN (Necmettin E.Ü.) – Prof. Dr. Karmen MEDICA (University of Primorska)– Prof. Dr. Bansi L. Sawhney (University of Baltimore) - Prof. Dr. Mustafa MIYNAT (Celal Bayar Ü.) - Prof. Dr. Zülfikar DAMLAPINAR (Hacı B. V. Ü.)- Prof. Dr. Mahmut KARGIN (Celal Bayar Ü.) - Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ (Selçuk Ü.) - Prof. Dr. Haluk DUMAN (Aksaray Ü.) - Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ (Celal Bayar Ü.) - Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR (Yıldırım Beyazıt Ü.) - Prof. Dr. Mehmet MUCUK (Selçuk Ü.) - Prof. Dr. Hakan AYDIN (Erciyes Ü.) – Prof. Dr. Adnan ÇELİK (Selçuk Ü.)- Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ (Ankara Hacı B. V. Ü.) - Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ (Erciyes Ü.) - Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (Kırgızistan Manas Ü.) - Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Ü.) - Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN (Pamukkale Ü.) - Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL (Sakarya Ü.) – Prof. Dr. Aykut BEDÜK (Selçuk Ü.)- Prof. Dr. M. Fatih UŞAN (Yıldırım B. Ü.) Prof. Dr. Mehmet Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Hacı B. V. Ü.) - Prof. Dr. Caner ARABACI (Necmettin E.Ü.) - Prof. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN (Selçuk Ü.)- Mustafa ŞEKER (Akdeniz Ü.) – Assoc. Prof. Dr. Miruna NACHESCU (University of Timişiora)

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şükrü BALCI – Prof. Dr. Alexandra MUTIU– Prof. Dr. Joots PLATJE – Prof. Dr. Abdullah KARAMAN – Prof. Dr. Karmen MEDICA - Prof. Dr. Bansi L. Sawhney - Prof. Dr. Özdemir KOÇAK - Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ - Prof. Dr. Fatih MANGIR – Assoc. Prof. Dr. Miruna NACHESCU– Doç. Dr. Selcen ERDAL- Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN – Doç. Dr. Ahmet TARHAN – Dr. Öğr. Üyesi Ali AKGÜN