Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Web Sayfası taşınmıştır. Makale gönderme ve arşiv sayılarımıza güncel Dergipark sayfamızdan ulaşabilirsiniz. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed)

Selcuk University Social Sciences Institute Journal Web Page has been moved. You can reach our article submission and archive issues on our up-to-date Dergipark page. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed)

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Editörlerin ön değerlendirmeye tabi tuttuğu yazılar içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir.

 

Yayın Sıklığı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yılda 2 Kez Yayınlanmaktadır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Danışma Kurulu

Ulaşmak için tıklayınız

 

Yayın Kurulu

Ulaşmak için tıklayınız