Kişiler

Sahibi

Prof.Dr. Mustafa Demirci, Selçuk Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, TürkiyeISSN: 1302-1796