HZ. PEYGAMBER (S.) İLE İLGİLİ GÜNÜMÜZE KADAR YAZILMIŞ ESERLERİ KONU ALAN ÖNEMLİ BİR BİBLİYOGRAFİK ESER

İsmail Hakkı Atçeken

Öz


Salâhuddin el-Muneccid, Mu’cemu mâ Ullife an Rasûlillah Sallallâhıı ’Aleyhi ve Sellem, takdim: Nâdî el-'Attar, Dârıı'l-Kâdî 'Iyâd li’t-Tıırâs, Kahire, t.y. (1982'den sonra), biiyiik boy, 423 s.

İslâm tarihi bcnunca ilk asırlardan itibaren Hz. Peygamber (S.)'in sîreti müslümanların ilgisini çekmiş ve bu konuda pek çok eser yazılmıştır. Hz. Peygamber (S.)'in Sünnet'inin teşrî bakımından Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırada bulunması ve müslümanların Rasûlullah (S.) sevgisi Siyer. Meğâzî. Şemail, Hılye vb. türlerde binlerce eser kaleme alınmasına yol açmıştır. Gerek ilk dönemde, gerekse günümüzde Rasûlullah (S.) hakkında yazılan eserlerin bir kısmı bazı bibliyografik kitaplarda sıralanmışsa da, bu eserlerin ihtiva ettikleri konulara göre detaylı bir tasnifi yapılamamıştı. İşte tanıtacağımız bu eser, günümüze kadar Hz. Peygamber (S.)'in tüm yönleriyle ilgili te'lif edilmiş eserleri ve risâleleri çeşitli alt başlıklar halinde tasnif etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bir başka ifadeyle, ana konu başlıkları verilmiş ve o konuyla ilgili eserler bibliyografik künyeleriyle sıralanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.