MEHMET AKİF ERSOY'UN (1873-1936) TEFSİR'E DAİR YAZILARI İLE VAAZ VE HUTBELERİ

Mehmet Eren

Öz


Akif in Yetişmesi

İstiklâl Marşımızın yazarı büyük şâir Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen ve birbirinden güzel şiirleri ile gönüllerimizde taht kuran nâdir simalardan biridir. "Konuşma dilinin şiirle ifadesi" gibi oldukça zor bir işi. onun seviyesinde başaran ikinci bir isim yoktur denilebilir. Bu yüzden hemen herkes, onun şiirlerinden en azından birkaç beyti ezberinden okuyabilir.

Mehmet Akif hakkında yapılan inceleme ve araştırmalar, daha çok onun şairlik tarafı üzerine olmuştur. Halbuki onun aynı zamanda nesir yazıları ve yabancı dillerden yaptığı tercümeleri de vardır. Başmuharrirliğini yapmış olduğu Sırât-ı Müstakim ve devamı olan Sebîlürreşâd mecmualarında seri yazıları çıkmıştır. Bu yazıların bir kısmı, bazı Kur’an â-yetlcrinin tefsiri konusundadır, diğer bir kısmı ise, yapmış olduğu tercümelerdir. Ayrıca, Balkan Harbi ve Millî Mücâdele yıllarında değişik câmilerde verdiği vaazlar ve îrâd ettiği hutbelerin özet metinleri de bu mecmuada neşredilmiş

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.