YERKÖPRÜ DOĞUSUNDA AKTÜEL TRAVERTENLER (HADİM-KONYA): AKSAZAK TRAVERTENLERİ

Ali Selçuk Biricik, Adnan Pınar, Adnan Buldur

Öz


Kalsiyum karbonatça zengin yeraltı sularının topografyada kaynak şeklinde tezahürü ve bu sulardaki CO2 in uçması, suyun normal akışa geçerken bünyesinde eriyik halde bulunan CaCCVın tekrar çökelmesiyle oluşan litolojik birim “traverten” dir (Selçuk Biricik, 1990).

Travertenler topografyada rölyef bakımından dikkat çekici görüntüler arz etmektedir. Bunlara ülkemizin muhtelif yerlerinde rastla-nılmaktadır. Pamukkale travertenleri ve Antalya travcrtenleri en ilginç olanlarıdır. Bunun gibi fakat özellikleri üzerinde inceleme yapılmamış olan traverten teşekkülleri de vardır. İşte bunlardan birisi Göksu Nehri Yukarı havzasında. Yerköprü'nün yaklaşık 10 km. kuzeydoğusundaki oluşumu halen devam etmekte olan Aksazak travertenleridir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.