GÜNÜMÜZDEKİ İSLAM- MÜSLÜMAN İMAJI VE ASR-I SAADET

Ahmet Turan Yüksel

Öz


Büyük ölçüde sıcak savaşların meyda-na gelemediği dünyamızda, medeniyetler arasındaki mücadele farklı şekiller almıştır. Özellikle kitle iletişim araçlarının gittikçe yayılması ile dünyamız da aynı oranda küçülmüştür. Bu gelişmelerin, aslında farklı kültür ve medeniyetlere mensup insanların birbirini daha yakından tanıması için çok elverişli bir imkan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak karşılaşılan durum, bunun aksini ortaya kovmaktadır. Bu noktada günümüzde, İslamiyetin gerçeklerinin doğru bir şekilde tanınması ve ortaya konulması verine, bilerek veya bilmeyerek doğruların aksine ve gerçekleri yansıtmayan bir İslam ve müslüman imajının oluşturulduğu görülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.