TÜRK YÖNETİMİNDE GAYRİ MÜSLİMLERE GÖSTERİLEN TOLERANS

İsmet Kayaoğlu

Öz


Hangi din. dil ve ırka mensup olursa olsun, insanların eşit olduğu, XX. yüzyılda insanlığın ulaştığı, müşterek bir mefkuredir. 14 yüzyıl önce gelen İslam Dini insanları yaratılışta eşit kabul ederek, Tanrı önünde ancak takva bakımından ayırım olduğunu ilan etti.

Batı'da eşit ve hür bir toplum olma fikrinin başlangıcı. Magna Carta (Büyük Ferman) adlı belgenin imzalanmasına kadar çıkarılır. İngiltere'de 1215 yılında kral John'a karşı çıkan isyan, kralın ve asillerin, imtiyazlarından vazgeçerek halka birtakım insani haklar vermek suretiyle sonuçlanmıştı. Bunda, 1) Kanunlara başvurmadan hiç bir kimse tutuklanamaz, hapsedilemez, 2) Adalet satılamaz, her yurttaş ondan yararlanır, 3) Zor kullanarak vergi ve para alinamaz hükümleri vardı. Bu Magna Carta İngiltere'de Ortaçağ'da kanun külliyatının başında yer aldı. Burada geçen maddeler ve ilkeler İslam'a ve müslümanlara hiç yabancı değildi. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberin Veda Hutbesinde insanlığın temel hakları ve hürriyetleri, yaklaşık 5 asır önce insanlara bahşedilmişti.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.