STRATONIKEIA’DAN UNGUEİNTARİUMLAR

Asuman Baldıran

Öz


Burada ele alacağımız unguentariumlar Stratonikeia nekropol alanında yapılan kazılar sonucunda ele geçen ve tümü mezar buluntusu olan eserlerdir1. Çalışmamızda çok sayıdaki unguentaria arasından küçük bir bölümünü örnek olarak verebildik.

Unguentaria terimi ilk kez bu yüzyılın başlarında kullanılmıştır2. Unguentariumlar Arkeoloji literatüründe gözyaşı şişeleri olarak tanımlanmaktadırlar. Ötedenberi bunların koku şişesi ve mezar hediyesi olarak kullanıldığı görüşü çok yaygındır. Genellikle mezarlarda ve az miktarda olmak üzere yerleşim alanlarında bulunmuş olan bu kaplar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir. Unguentariumlar İğ ve Torba formlu olmak üzere iki yaygın tipte karşımıza çıkmaktadır. İğ formlu unguentariumlar, ağızları yayvan ve kenarları aşağıya doğru hafifçe genişleyen bazen sarkan biçimli; uzun, silindirik boyunlu, geniş yumurta karınlı olup karın kısmı aşağıya doğru tedricen daralmakta ve çoğu zaman düz bir kaide ile bitmektedir. Torba formlu olanları ise dışa hafifçe taşkın dudaklı, silindirik. uzun boyunlu, torba karınlı, kaidesiz, düz tabanlı olarak tanımlayabiliriz.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.