GENÇLİK EDEBİYATI AÇISINDAN ‘BRANDSTIFTUNG’

Fatih Tepebaşılı

Öz


"Gençlik Edebiyatı'" kavramı, akla öteden beri yürütülen edebiyatı sınıflama ve alanını belirleme çabalarını getirir.1 Yürütülen uzun tartışmalardan ve yapılan çalışmalardan geriye “dar anlamda edebiyat" (başka bir ifadeyle \iiksek edebiyat) ve “geniş anlamda edebiyat” kavramları kalmıştır.

Gençlik ve Çocuk Edebiyatı genelde bir arada değerlendirilir. Bu durum ilgili kaynakların adlarından kolaylıkla anlaşılır. Ancak karmaşa yaratmamak için "Çocuk Edebiyatı" kavramı burada değerlendirmeye alınmadı. Gençlik Edebiyatının diğer kavramlarla ilişkisini aşağıdaki gibi toparlamak mümkündür.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.