MODERNİST-İSLÂMCI BİR AYDIN OLARAK M. ŞEMSEDDİN (GÜNALTAY) VE EĞİTİM KURUML ARINA BAKIŞI (1883- 1961)

Necmi Uyanık

Öz


Osmanlı Devleti, yaşadığı parlak bir dönemin arkasından sosyal, siyasi, iktisadi ve diğer bütün yapılarıyla birlikte içine düştüğü yıpranma sürecinden bir türlü kurtulamıyor ve ezeli rakibi Batı'nın yükselmesini de içine sin-diremiyordu. Batı'nın kendi üstünlüğünü kabul ettirmesi sonucu, artık Osmanlı; içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla, ıslahat hareketleriyle birlikte batılılaşma sürecine girişiyordu. Bu gelişme ise kendini başlangıç itibariyle askeri ve eğitim sahalarında gösteriyordu.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.