DİVAN ŞİİRİNDE SAĞLIK VE HASTALIKLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR

Emine Yeniterzi

Öz


Türk Milleti, son derece zengin ve köklü bir kültürün sahibidir. Bu kültürün sosyal yönünü oluşturan âdet ve inançlarımız doğumdan ölüme kadar insan hayatının bir parçası olmakla beraber, sosyal ve ekonomik yapımızdaki değişmelere paralel olarak zamanla ya u-nutulmuş. ya da bazı değişikliklerle günümüze kadar canlılığım sürdürmüştür. Folklor araştırmacılarının derleme faaliyetlerinde bu âdet ve inançların tespitine önemle yer verilmektedir. Ancak geçmişteki âdet ve geleneklerimiz veya günümüzdeki âdetlerin mazideki şekilleri için yazılı kaynaklara müracaat gerekir. Altı yüzyıl boyunca hayatiyetini sürdüren dîvan şiiri bu yönde tahmin edildiğinden daha zengindir. Tamamen günlük hayattan alınan âdet ve inançlar çoğu kez sanatkârâne söyleyişlerin ardında gizli olmakla, klasik şiirimizin bu a-landaki önemi bugüne kadar ihmal edilmiştir. Yaklaşık yirmi şairin divânından seçtiğimiz örneklerle hazırladığımız deneme mahiyetindeki bu çalışmada yalnızca sağlığa ilişkin âdet, inanç, hastalıklar ve tedavi metotları ile günlük hayattan bazı tespitleri verirken, dîvan şiirinin zannedildiği gibi hayâlı bir edebiyat olmayıp, maddî hayatla içiçe olduğunu belirtmek amacındayız.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.