STAGFLASYON VE STAGFLASYONA KARŞI UYGULANAN POLİTİKALAR

Serdar Altınok

Öz


1970'li yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gözlenen iktisadi olaylar içinde dikkati çeken bir olgu meydana geldiği görülmüş ve bunun iktisadi literatürdeki yeri konusunda tartışmaların ortaya çıktığını görmekteyiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkede görülen bu iktisadi yapıya veya oluşuma Stagflasyon adı verilmektedir. Stagflasyon kullanılmayan üretim kapasitelerinin. işsizliğin, yüksek ve sürekli fiyat artışlarının beraber görüldüğü durumu ifade eden iktisadi bir kavramdır. Yüksek fiyat artışına rağmen durgunluğun görüldüğü bir yapının ortaya çıkmasıdır. 1970'li yıllarda Bretlon Woods'un çöküşü ve ardından gelen petrol krizi dünya ticaretinde petrol üreten ülkeler lehine, önemli gelişmelerin olması, batılı ülkelerin stoklarında yığılmaların ortaya çıkması üretimi krize sokmuş, krizi atlatmaya yönelik politikalar enflasyona sebep olmuş, var olan durgunlukla birleşincc stagflasyon uzamıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.