Sosyo-Eko nomik Sisteme Katkıları Açısından Küçük ve Orta ölçekli işletme organizasyonları (Organizasyon Ölçeği ve Organizasyon etkinliği ilişikisi Açısından Fonksiyonel Bir Analiz)

Adem Öğüt

Öz


Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dinamik ve istikrarlı bir küçük ve orta ölçekli işletmeler temeli bulunmadan, büyük ve dünya ölçeğinde iktisadi birimlerin oluşmayacağı ortadadır. Küçük ve orta boy işletmeler, özellikle emek-yoğun yapıları nedeniyle, istihdam bağlamında açılımlar sağlamakta ve e-konomilerin vazgeçilmez temel taşlarını teşkil etmektedirler.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük işletmelerin minyatürleri değildirler. Bu nedenle küçük, orta ve büyük işletmeler arasındaki ayrımların belirgin bir biçimde yansıtılması gerekmektedir. Ayrımların salt kantitatif ölçütleri dikkate alarak belirginlcşti-rilemcycceği. kalitatif kriterlerin de kullanılması zorunluluğu vardır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.