Uluslararası İlişkiler Kuramında Silahlı Grupları Kavramlarla Açıklama

Özgün ÖZGER BÖLÜKBAŞ, Davut Ateş

Öz


980’lerden bu yana, devlet dışıaktörler kategorisinde yer alan silahlıgrupların, gerek sayılarında gerekse çeşitlerinde hızlıbir
artışyaşanmıştır. Teröristler, savaşkrallarıve isyancılardan oluşan silahlıgruplar, uluslararasıilişkilerde çok önemli aktörler
konumuna gelmiştir. Soğuk Savaşboyunca yerel olarak hareket eden silahlıgruplar, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra
“uluslararasılaşmaya” başlamıştır. Son yirmi yılda yaşanan gelişmeler silahlıgrupların ulus-ötesi kapasite geliştirmelerine yardımcı
olmuştur. Bu çalışmada, silahlıgrupların doğasıve genel özellikleri ortaya konduktan sonra, silahlıgruplar ve devlet arasındaki
ilişkiye yer verilmiş; silahlıgrupların egemenliği tartışılmış; silahlıgrupların anarşik ortamdaki yeri ve amaçlarıortaya konmuş;
savaşlarda silahlıgrupların yeri incelenmiş, ve silahlıgrupların tıpkıdevletler gibi uluslararasıilişkilerde önemli bir aktör kabul
edilmesi gerektiği gösterilmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Silahlı Gruplar, Devlet, Egemenlik, Anarşi, Savaş

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.