HAYATIN ANLAM KAZANMASINDA PSİKO-SOSYAL FAKTÖRLER VE DİN

Abdülkerim BAHADIR

Öz


Varlığı anlama, ya da bir anlam bütünlüğü içerisinde kavrama eğilimi, insan olmanın en önemli ayrıcalıklarından bindir. "Anlam Arayışı" kavramıyla tanımlayabileceğimiz bu köklü eğilimin motivasyonu altında birey, kendisiyle, fiziksel ve toplumsal çevresiyle ilişkiler geliştirir, düzenlemelerde bulunur. Modern çağda ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve kültürel değişmeler, hayatı karmaşaya, belirsizliğe ve çözümsüzlüğe sürükleyecek hızlı gelişmelere yol açmıştır. Böyle bir ortamda kendini arayan birey,varolıışsal boşlukla yüz yüze gelmiştir. Modernitenin sunduğu her türlü imkana karşın insanlar, anlamsızlık duygusundan kurtulamamaktadır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.