SEVR’DEN LOZAN’A DÜYÛN-I UMUMÎYE MESELESİ

Osman AKANDERE, Yaşar SEMİZ

Özet


Bu çalışmada, Düvûn-ı Umumiye-i Osmaniye (Osmanlı Genel Borçlan) konusu, ilk kez ortaya çıktığı 1881’den itibaren Lozan Barışı’nın sonuna kadar olan dönemdeki tarihi süreç içinde ele alınarak, alınan devlet borçlarının uygun şekilde kullanılmaması ve vaktinde ödenmemesi durumunda ülkenin içine düşeceği zorluklar ortaya konmaktadır.

Alacaklı devletierin alacaklarını tahsil etmek için bir devleti nasıl esaret altına almaya çalıştıklarının altı çizilerek, yok edilmek istenen bir milletin bu esaretten kurtulmak için sarf ettiği çabalar gözler önüne serilmekte ve özellikle Lozan Barışı sırasında İktisadî esaret zincirinin kırılması için elde edilen başarılar değerlendirilmektedir.Anahtar Kelimeler


Diiyûn-ı Umumiye-i Osmaniye(Qsmanlı Genel Borçlan), Mali esaret

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.