TÜRKİYE’DEKİ DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN YAPILANMASI

Mehmet ALAGÖZ

Özet


1970lı yılların başından itibaren Dünyada başlayan ekonomik durgunluk ve bu yıllarda ortaya çıkan petrol şokları, uluslararası üretim yapan büyük işletmelerin ekonomik konjonktürlerden olumsuz etkilenmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla dünya ekonomisinin büyüme oranının aşırı şekilde düşmesine sebep teşkil etmiştir. Bu bağlamda ülkeler küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek hem makro ekonomik enstrümanları rahatlatırken hem de üretim, maliyet, pazarlama, verimlilik, rekabet ve ar-ge çalışmaları bakımından işletmelerin optimum ölçeğe ulaşmasına imkan vermektedir. Bu işletmeler, ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesini sağlamak için ihracatlarını artırmaları gerekecektir. Bu amaçla işletmelerin modern pazarlama yöntem ve tekniklerinden faydalanmasını zorunlu hale getirmektedir. Ancak bu yöntem ve tekniklerin kullanımı işletmeler açısından oldukça maliyetli bir iş olduğu için tek başlarına bunların üstesinden gelmeleri imkansızdır. Bundan dolayı küçük ve orta ölçekli işletmelerin belirli şardar altında bir araya gelmesini sağlayacak modellere ihtiyaç duyulmuştur. Bu modeller sayesinde işletmeler; üretim maliyetlerini azaltarak ürerimi artırma, uluslararası pazarlara açılarak ihracatı artırma, ar-ge faaliyetleriyle yeni üretim tekniklen ve yeni mamül geliştirme, vb. imkanlara kavuşacaktır.
Anahtar Kelimeler


Dış Ticaret,ihracatta Örgütlenme,Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Teşvikler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.