YÖNETİM-SİYASET İLİŞKİSİNDE KAMUDA PERSONEL POLİTİKALARI

Ali ACAR

Özet


Kamu hizmetlerinin etkili ve kaliteli olmasını sağlamak için kamu görevlileri mevzuat çerçevesinde görevlerini yapmalıdırlar. Başarılı ve etkili hizmetin sunulması için personelin devamlılığının sağlanması önemli olmaktadır. Her siyasi yapının değişiminde değişken politikaların uygulanması, yeni politikaların uygulanması ve planlanmasında yeniden başa dönülmesi anlamına gelmektedir. Böylece kamu yönetiminde yetki ve yöneltmede, üst kademe yöneticileri yürüttükleri politikalarda istikrarlı olmaları, kamu hizmederinin kaliteli olmasında son derece önemli olmaktadır.Anahtar Kelimeler


Kamu, Kamu personeli, Kamu hikmeti

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.