16. YÜZYILDA MARAŞ KAZÂSI VAKIFLARI

İbrahim SOLAK

Özet


Sosyal ve kültürel hayatın gelişmesinde vakıf sisteminin önemli bir yeri vardır. Bu sistem sayesinde şehirlerde cami, mescit, medrese, hamam, zaviye, imaret, bedesten vb. kültürel eserlerin yapımı artmış bu da sosyal hayatın gelişmesini, ticaretin canlanmasını sağlamıştır. İncelenen dönemde Maraş Kazâsı’nda 7 cami, 3 mescit, 5 medrese, 4 buk’a, 15 zaviye ve 1 imaret bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler


Maraş, Vakıf, Medrese, Cami, Mescit, Zaviye, İmaret, Bedesten

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.