L’INFLUENCE DE ‘MADAME BOVARY’ DE FLAUBERT SUR L’OEUVRE DE MAUPASSANT INTITULEE ‘UNE VIE

Ahmet GÖĞERCİN

Özet


Roman sanatıortaya çıktığından bu yana devamlıbir gelişim göstermişve bugüne kadar birçok edebi akımın etkisi altında kalmıştır. Özellikle de
XIX.yy.’ın başından itibaren, Balzac, Stendhal ve Flaubert gibi büyük yazarlarla birlikte roman, edebiyatın en önemli kolu haline gelmişve bu yüzyılda
altın çağınıyaşamıştır. Fransız edebiyatının en büyük romancılarından biri
olan Balzac, ‘İnsanlık Komedisi’ (La Comédie Humaine) adlıdev eseriyle yüzyı-la damgasınıvurmuşve kendinden sonra gelen bir çok yazarıetkilemiştir.
Balzac'tan en çok etkilenen yazarlardan biri de hiç şüphesiz Flaubert olmuş-tur. Ama Flaubert, Balzac'tan öğrendiklerini aynen uygulamamışve kendi
roman anlayışıçerçevesinde değiştirerek eserine yansıtmıştır.
Balzac gibi, Flaubert'de kendinden sonra gelen birçok yazarıderinden
etkilemiştir. Hatta, eserlerinde kullandığıroman teknikleri sayesinde modern
yazının öncüsü kabul edilmiştir. Flaubert'den en çok etkilenenler arasında
Maupassant en başta gelmektedir. Zira, bütün eserlerini onun titiz kontrolü
altında hazırlamışve ondan oldukça etkilenmiştir. Bu yüzdendirki,
Maupassant'ın eserlerinde Flaubert'in etkisi bariz şekilde görülür. Bu etkinin
en yoğun görüldüğü eseri ise ilk romanı‘Bir Hayat’ (Une Vie) olmuştur. Özellikle tematik açıdan bakıldığında ‘Bir Hayat'ın Flaubert'in ünlü eseri
‘Madame Bovary'nin bir kopyasıolduğu görülür. Her iki romanın konusu da
aynıdır: Hayal ile gerçek arasında verilen amansız mücadele ve sonunda, gerçeğin kesin zaferi. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Maupassant, ustası
Flaubert'den derin bir şekilde etkilenmiştir ve bunu bariz bir şekilde eserlerine yansıtmıştır.


Anahtar Kelimeler


Flaubert, Maupassant, Madame Bovary, Une Vie

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.