ETUDE DES PERSONNAGES DANS “BOULE DE SUIF” DE GUY de MAUPASSANT

Abdullah ÖZTÜRK

Özet


Flaubert tarafından bir başyapıt olarak değerlendirilen, ilk olarak E. Zola’nın başkanlığında hazırlanan « Médan Akşamları»  adlıortak kitapta yayınlanan, Guy de Maupassant’ın YağTulumuadlıbu ilginç eseri, 1870-1871
yıllarında Almanların Rouen’ıişgal etmesiyle savaştan kaçan on kişilik seçkin
bir yolcu grubunun beşgünlük serüvenini anlatan gerçekçi bir öyküdür.
Öyküdeki kişilerin karakter yapısıtam bir zıtlıklar sistemi üzerine kuruludur.
Eserin başkahramanıolan « Boule de Suif »(YağTulumu) adlıfahişe,
yolculuk esnasında karşılaşılan bütün güçlüklerin aşılmasında, sorunların çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. Krizlerin aşılmasında tüm yolcuların
Boule de Suif ile olan ilişkilerini gözlemleyen yazar, kendine has üslubu, anlatım tekniği ile bazıgerçekleri okuyucusunun gözleri önüne sermektedir.
Kahramanlarının çeşitli olaylar karşısındaki davranışlarınısınıfsal açıdan
değerlendiren yazar, görünüşte üstün değerleri ve ilkeleri temsil eden burjuvazi sınıfının, kilise mensuplarının, gerçekte nasıl basit bayağıve iki yüzlü
davranışlar sergilediklerini vurgulamaktadır.
Sonuç olarak temiz ve iyikalplilik örneği veren bir fahişenin, alçak, ikiyüzlü davranışlar sergileyen soylularca nasıl kurban edildiği anlatılmaktadır.
Genelde insanlığın geleceği konusunda pek ümitli olmayan maupassant, hemen hemen tüm eserlerinde gercekci bir yaklaşımla ortaya koyduğu kötümser duygularını, burada bir defa daha çarpıcıbir şekilde sergilemektedir.


Anahtar Kelimeler


Savaş,Para, Burjuvazi, Fahişe, Yiyecek, İkiyüzlülük

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.