ÖRGÜTLERDE ZAMAN YÖNETİMİ

Ayten AKATAY

Öz


Günümüzde örgütlerin faaliyette bulunduğu doğal, teknolojik,
ekonomik, sosyo-kültürel çevre faktörleri sürekli olarak değişmektedir.
Özellikle son yıllarda teknoloji, enformasyon ve iletişim alanlarındaki
değişim ve gelişmeler ve firmalar arasırekabet, örgütlerde yönetim ve
karar verme konumunda bulunan yöneticilerin kontrol etmek durumunda olduklarıfaaliyetlerin sayısınıartırmaktadır. Gittikçe artan ve
karmaşık bir hal alan işve faaliyetler, sınırlandırılmışzaman birimleri
içinde etkinlikte bulunan yöneticilerin zaman baskısınıyoğun bir biçimde hissetmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durum örgütler
ve özellikle de yöneticiler açısından zamanın ve etkin zaman kullanı-mının önemini artırmaktadır. Bu çalışmada zaman, zaman yönetimi,
zaman tuzakları, etkin zaman yönetimi davranışve teknikleri konularına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Zaman, Zaman yönetimi, zaman tuzakla , etkin zaman yönetimi davranı ve teknikleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.