HİLÂL-İAHMER HANIMLAR MERKEZİ’NİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ(1877-1923)

Muzaffer TEPEKAYA, Leyla KAPLAN

Özet


OsmanlıHilâl-i Ahmer Cemiyeti bünyesinde 20 Mart 1912
tarihinde “OsmanlıHilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi” kurulmuştur.
Kurulan bu teşkilatla kadınlar etkili bir şekilde Hilâl-i Ahmer
faaliyetlerine katılmışlardır. Kuruluşundan itibaren cephede savaşan
askerlere, yaralıve hastalara, kimsesizlere ve bakıma muhtaç
olanlara, şehit ve asker ailelerine göçmenlere, esirlere yardım eden
Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi, bu faaliyetlerini bağış
kampanyalarının yanısıra, aşhane, çayhane, hastane, dispanser, sanat
evi, atölyeler, nekahet-hane, gibi kuruluşlar aracılığıyla
gerçekleştirmektedir.
OsmanlıDevleti’ni sona erdiren 24 Temmuz 1923 Lozan siyasi
antlaşmasının imzalanmasından sonra yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nde de faaliyetlerine devam eden dernek
Yunanistan’la yapılan Türkiye Rum mübadelesinde önemli görevler
üstlenmiştir. Mübadele ile gelen göçmenlerin sağlık, giyim
ihtiyaçlarının karşılanması, yerleşecekleri yerlere nakilleri,
hastalarının bakımıve sağlık bilgilerinin verilmesinde başarıyla görev
yapmıştır.
Cumhuriyetin ilânından sonra “Cumhuriyet Vatandaşı” kimliği
oluşturmak için yapılan çalışmalara katılan ve yenilikleri Türk
toplumuna benimsetmede önemli görevler yerine getiren Hilâl-i Ahmer
Kadınları“Cumhuriyet Kadını” kimliğini benimseterek bunun
yaygınlaştırılmasında başarıyla çalışmıştır. Yardım faaliyetleriyle
birlikte peşpeşe gerçekleştirilen inkılaplarıdestekleyen derneğin
çalışmalarına dönemin gazetelerinde sıkca rastlanılmaktadır

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.