16. YÜZYILDA PAZARCIK (1526-1563)

İbrahim SOLAK

Özet


Pazarcık 16. Yüzyılda MaraşKazâsı’na bağlınâhiyedir. Buraya
1526’da 37, 1563’te 50 köy bağlıdır. 1526’da 1262 olan tahmini toplam
nüfus, 1563’te 6968’e ulaşır. Her iki tarihte de nâhiyenin nüfusunun
tamamınımüslümanlar oluşturmakta, gayr-i müslim unsur bulunmamaktadır.1526’da nahiyeye bağlıköyleri kışlak olarak kullanan ve
konar-göçer hayatıyaşayan Dulkadirli Ulus’una bağlıaşiretler büyük
oranda 1563’te yerleşik hayata geçmişlerdir. Ekonomik durum tarım
ve hayvancılığa dayalıdır. Nâhiyenin 1526’da 166027, 1563’te ise
269071 akçe vergi hasılıbulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Pazarcık, Dulkadirli, Nâhiye, Ör, Resm

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.