WILHELM SCHMIDT’TE AVCI-TOPLAYICILARIN TEK TANRICILIĞI

İ.Hakkı KAYNAK

Özet


P.Wilhelm Schmidt, etnolojinin esas görevinin, insanlığın başlangıcına yaklaşmak ve insanlığın
en eski dinini de keşfetmek olduğu düşüncesini sürdürürken etnoloji bilimine de bir görev
yüklemektedir. Çünkü Schmidt’e göre etnoloji insanlığın maddi kültür öğelerinin yanında, dini
öğeleri de incelemelidir. Etnoloji içerisinde kültür tarihi ekolü, insanlığın en eski kültür
aşamasının avcı-toplayıcılar olduğunu bulmuştur. Bu avcı-toplayıcıkültürler aynızamanda
Schmidt’e göre, insanlığın en eski dinini temsil edebileceğini kabul etmektedir. Schmidt, dünyanın
dört bir tarafına yayılmışolan bu kültürlerde dini benzer öğeleri genişbir analizden sonra ortaya
koymuştur. Bu ilkel kültürlerdeki temel ortak özellik yüce varlık inancının hakim olmasıdır. Bu
Yüce Varlık yaratıcıdır. Ama aynızamanda ahlaki kanunlar koyan ve bu kanunlara insanların
uymasınıisteyen bir yüce varlıktır. Bu insanlar Yüce Varlık’a dua,kurban ve seremonilerle
yaklaşmaktadırlar.


Anahtar Kelimeler


Yüce varlık, avcı-toplayıclar, nedensel düşünce ve Tanrının insanlara ilk vahyi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.