Renk Teorisi ve Temel Yanılgılar

Harun Hilmi POLAT

Öz


Her ne kadar günümüz literatüründe çogunlukla Sarı, Kırmızıve Mavi’den ana renk olarak bahsedilse de pigmentlerle üretim
yapan basım teknolojilerinde birincil ana renk olarak Siyan Mavi, Macenta ve Sarıkullanılmaktadır. Bu ana pigmentler deki Siyan
Mavi, Macenta ve Sarı’nın ikişerli karışımında ise ikincil ana pigment renkleri olarak Kırmızı, Yeşil ve Koyu Mavi, elde
edilmektedir.
Ana renk ne demektir? Gerçekte ana renkler nelerdir? Sarı, kırmızıve mavi ana renkler midir? Ana renk denilen mavi nasıl bir
mavidir? Kırmızıpigmentte mi ışıkta mıana renktir? Işık ana renkleri ile pigment ana renkleri neden birbirinden farklıdır?
Bu araştırma yukarıdaki sorulara yanıt aramakla birlikte, kaynaklarda birbirleri ile çelişen renk teorilerinin detaylıanalizini
yaparak günümüz bilim ve teknolojileri ışığında doğru olan ana ve ara renkleri ortaya koymayıamaçlamaktadır. Ve renk teorilerinin
anlatıldığıkaynaklardaki çelişkiler ile bilimsel olarakana, ara ve tamamlayıcırenkleri ortaya koymasıaçısından aynızamanda bu
alanda yapılacak gelecek çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından önemlidir.
Geçmişte deneyimlere dayalıifade edilmeye çalışılan renk teorileri, günümüzde bilim ve teknolojilerdeki gelişmelerle daha
kapsamlıaçıklanabilmektedir. Özellikle Young’ın görme fizyolojisine yönelik incelemeleri ve renk algısınıgerçekleştiren koni
hücrelerinin fonksiyonunu açıklamasıve Helmholtz’un, Newton’un da ortaya koyduğu rengin, fizik deneylerinin sağladığıbirikimle
üç renkli kuramınıortaya koymuştur.
Isaac Newton ve Thomas Young’un deneylerinden ortaya çıkan sonuçlara göre beyaz ışığın güneşin tüm renklerini içinde
barındırdığınısöyleyebiliriz. Işık,tümbeyaz ışığıgözümüze yansıtan bir objeye düştüğünde, o obje gözümüze beyaz renkli olarak
görünür.
Young yaptığıdeneylerde uyguladığıeleme yöntemleriyle tayfın altırenginin, yine aynıtayfta yer alan üç temel (kırmızı, yeşil ve
koyu mavi) renge indirgenebileceğini bulmuştur. Ayrıca bu üç rengi ikişer ikişer karıştırarak diğer üç renk, yani: siyan mavisi,
macenta ve sarırenklerin de elde edilebileceğini ispatlamıştır. Bu üç renk kendi içerisinde değişik oranlarda katılarak doğanın
sonsuz renkleri elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler


Renk Teorisi, CMY, RGB

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.