Çok SınıflıLogit Model ile Öğrencilerin Fakülte Tercihlerinin Araştırılması (Atatürk Üniversitesi Örneği)

Hüseyin ÖZER, Gürkan ÇALMAŞUR

Öz


Fakülte tercihi, aslında bir meslek tercihi olup öğrencilerin birçok faktörden etkilendiği karmaşık bir karar verme süreci olarak
değerlendirilmektedir. Yarım asrıaşkın bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin fakülte tercihlerinde
etkili olan faktörlerin tespitini amaçlayan bu çalışma, 900 öğrenciye uygulanan anketlerden elde edilen yatay kesit verilerine
dayanmaktadır. Bu amaçla anne-babanın eğitim düzeyi ve mesleği, hane halkının geliri, hanedeki birey sayısıve ikamet edilen
yerleşim birimi, mezun olunan lise türü, özel ders alma durumu ve yükseköğretimde okuyan birey sayısıgibi faktörlerin öğrencinin
okuduğu fakülte tercihi üzerindeki olasıetkileri araştırılmıştır. Ayrıca, fakülte tercihinde etkili olabileceği düşünülen değişkenler
dikkate alınarak aşamalı(stepwise) regresyon yöntemi ile çok sınıflı(multinomial) logit model denemesi gerçekleştirilmiştir. Model
tahmin sonuçlarına göre, genel olarak babanın eğitim durumu, toplam fert sayısı, özel ders alma durumu ve yükseköğretimde
okuyan birey sayısıdeğişkenleri %5 önem düzeyinde istatistikî bakımdan anlamlıolduklarıyani söz konusu fakültenin tercih
edilmesinde, önemli değişkenler olduklarıtespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Fakülte Tercihi, AşamalıRegresyon, Çok SınıflıLogit Model, Erzurum, Atatürk Üniversitesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.