SEÇMEN TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN KAMUOYU ARAŞTIRMALARINDA GÜVENİLİRLİK ve GEÇERLİLİK PROBLEMLERİ: “28 MART 2004 YEREL SEÇİMLERİÖRNEĞİ”

Şükrü BALCI, Bünyamin AYHAN

Özet


Siyasal nitelikli kamuoyu araştırmaları, çağdaşdemokratik toplumlarda yönetimle halk
arasında bilgi akışınısağlayan, partilere kampanya stratejilerini oluşturmak için gerekli verileri
toplamasına yardımcıolan bir siyasal öğe olarak kabul edilmektedir. Kamuoyu araştırmalarının
insanların çeşitli konular hakkındaki tutumlarınıve psikolojik durumlarınıortaya çıkarmalarıve
özellikle de seçim dönemlerinde seçmen davranışıüzerinde büyük etkiye sahip olmalarısebebiyle
araştırmanın her safhasının güvenilirlik ve geçerlilik kriterlerine uygun yürütülmesi çok önemlidir.
Bu bağlamda 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarıilginç bir
örnek oluşturmaktadır. Çünkü söz konusu seçimler, halkın önceki seçimlerde genişölçüde takdir
toplayan anketlere olan ilgisini azaltmışve onların güvenilirliğini tartışılır hale getirmiştir. İşte bu
çalışmada, 28 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili olarak seçim öncesinde yapılan ve çeşitli ulusal
gazetelerde yayınlanan kamuoyu araştırmaları, güvenilirlik ve geçerlilik açısından incelenmiş;
araştırma sonuçları, kesin sonuçlarla karşılaştırılarak farklar ortaya konulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Kamuoyu Araştırmaları, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri, Güvenilirlik ve Geçerlilik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.