İŞLETMELERDE TEKNOLOJİYÖNETİMİBAĞLAMINDA İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİVE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Enver AYDOĞAN, Süleyman SEMİZ

Özet


İşletmeler, küreselleşmenin getirdiği bir zorunluluk olarak, rekabette başarı  şanslarını
sürdürmek için üretim teknolojilerini yenilemek durumundadırlar. Günümüzün çalkantılı
dünyasında, tüketici istek ve taleplerinin karşılanması, işletmelerde ürün ve hizmet kalitesinin
sağlanmasında teknoloji ve yönetimini ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada, teknoloji yönetimi
bağlamında, üretim teknolojileri ve otomotiv sektörü incelenerek, işletmeler için bazıçıkarımlarda
bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Teknoloji yönetimi, ileri üretim teknolojileri, otomotiv sektörü.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.