I. DÜNYA SAVAŞINDAN ÖNCE KUZEYBATI ANADOLU’DAKİ ERMENİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE SİYASÎ FAALİYETLERİNE DAİR BİR RAPOR

Ferudun ATA

Özet


Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşıöncesi Dahiliye Nezareti’nden bir müfettişin hazırladığı
rapor ele alınmıştır. Raporda Ermenilerin, bugün adıOrhangazi olan Pazarköy kazasıyla,
civarındaki İnegöl, İznik, Gemlik, Yalova, Karamürsel ve İznik gibi yerleşim yerlerindeki siyasî
amaçlıçalışmalarına, kültürel ve ekonomik durumlarına değinilmiş, hükümetçe alınmasıistenen
tedbirler üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan aynıkazada bulunan az miktardaki Müslüman
nüfusun geri kalmışlığına da işaret edilerek, Türk memurlarının cehaleti ve Ermenilerin siyasî
faaliyetleri karşısındaki ilgisiz tavırlarıele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Ermeniler, I. Dünya Savaşı, Pazarköy, İsyan

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.