SELÇUK ÜNİVERSİTESİKARAMAN BEDEN EĞİTİMİVE SPOR YÜKSEK OKULUNU KAZANAN VE KAZANAMAYAN ADAYLARIN BAŞARILARININ VE BAŞARISIZLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat TEKİN, Ahmet SANİOĞLU

Özet


2003-2004 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunu kazanan ve kazanamayan adayların başarıve başarısızlıklarınıetkileyen iç ve dış
faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmada; Araştırmanın materyalini, Selçuk Üniversitesi
Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu  kazanan 40, kazanamayan 40, öğrenci
oluşturmaktadır.
Araştırmada anket yöntemi kullanıldı, elde edilen sonuçlar frekans yöntemi kullanılarak
istatistiksel olarak analiz edildi. Bu araştırmanın sonucunda; Selçuk Üniversitesi Karaman Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanan ve kazanamayan adayların başarıve başarısızlıklarını
etkileyen fizyolojik ve psikolojik faktörlerin etkili olduğu fakat aynıetkide olmadığı, yeterli
düzeyde veya eksik oluşunun farklısonuçlar doğuracağıanlaşılmıştır. Bir diğer önemli bulgu ise
Selçuk Üniversitesi’nin yaptığıözel yetenek sınavının objektifliğidir.


Anahtar Kelimeler


Başarı, Başarısızlık, Beden Eğitimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.