KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ SPOR KAMUOYU ÜZERİNE ETKİSİ

Hasan ŞAHAN, Vedat ÇINAR

Özet


Kitle iletişim araçları; ülkemizin ve dünya sorunlarıhakkında hedef kitlelerine aktardıkları
bilgilerle, kitlenin bilgi sahibi olmalarınısağlar. Bu aktarım, toplumun habere, bilgiye ve fikre
ulaşmasını, bu bilgilerin değerlendirilmesini ve onların halk içerisinde yayılmasınıiçerir.
Günümüzde spora duyulan ilginin her geçen gün artmasısonucu büyük bir spor kamuoyu
oluşmuştur. Kitle iletişim araçları, bu kamuoyunun oluşmasında, bilgilenmesinde, yönlenmesinde
büyük pay sahibi olmuştur.
Bunun sonucu kitle iletişim araçları, spora ihtiyaç duyarken spor olaylarıve
organizasyonlarında kendilerini topluma anlatabilmeleri açısından kitle iletişim araçlarına büyük
ihtiyaçlarıvardır.


Anahtar Kelimeler


Kitle iletişim, Spor, Kamuoyu.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.