ORGANİZASYONLARDA ÖLÇEK KÜÇÜLTME VE ÖLÇEK KÜÇÜLTME ÇALIŞMALARINDA ÖNEM TAŞIYAN UNSURLAR

G.Eren GÜMÜŞTEKİN

Özet


Küçülme, organizasyonel performansıgeliştirmek için planlanan ve işgücünü azaltmak için
bilinçli olarak verilen kararıbelirtir. Küçülme, bir organizasyonun işgücünün yeterliliğini,
verimliliğini ve rekabet edebilirliğini geliştirmek için organizasyonun büyüklüğünde amaçlıbir
azaltmadır.  İşletmeler, erken emekliliği özendirmeyi ve işgörenlerin bir başka işletmeye
transferlerini kapsayanbirkaç teknik kullanırlar, ancak en yaygın teknik, çok sayıda işgörenlerin
işten çıkarılmasıdır. Organizasyonlarda küçülmenin olumsuz etkileri de görülmektedir. Bir
organizasyon küçülmeye karar verdiği zaman, küçülmenin başarılıolmasıiçin, ayrıntılıve iyi
planlanmışbir programıuygulamak zorundadır.


Anahtar Kelimeler


Küçülme, Azaltma, İşgücünü Azaltmak

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.