BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNE KATKILARI

H.Kürşat GÜLEŞ

Özet


Günümüz küresel ve dinamik rekabet ortamında müşterilerle ilişkileri geliştirmek işletmelerin
rekabetçi konumunu artırmada önemli bir faktördür. Bu nedenle Müşteri İlişkileri Yönetimi
(MİY) son zamanlarda işletme yönetimi ve yazınında ön plana çıkan başlıca konulardan birisidir.
MİY uygulamalarının amaçlarına kitlesel pazarlarda ulaşabilmek; müşteri bilgilerini temin etme,
analiz etme ve işleme ile bu bilginin örgüt içi ve dışıbirimlere zamanında ve maliyet etkin bir
şekilde transferine bağlıdır. Başka bir deyişle MİY bilgi yoğunluklu bir yönetim sistemidir. Bu
çalışmada bilişim teknolojilerinin MİY’in başarılıbir şekilde uygulanmasındaki önemi; bilgiyi elde
etme, işleme ve dağıtabilme kapasiteleri bakımından ortaya konulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Müşteri İlişkileri Yönetimi, Bilişim Teknolojisi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.