PROF. DR. SAİM SAKAOĞLU’NUN FIKRA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARININ BİBLİYOGRAFYASI

Sinan GÖNEN

Özet


Halk edebiyatıve halk bilimi araştırmalarında bibliyografyalar önemi bir yer tutar. Biz de, bu
yazımızda Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun fıkra ile ilgili çalışmalarının künyelerini vereceğiz. Prof.
Sakaoğlu’nun fıkra ile ilgili çalışmaları11 alt başlıkta değerlendirilecektir. Makale ve bildirilerinin
içeriklerine de değinilecektir. Bu bibliyografya fıkra ile ilgili bilimsel çalışmalarda önemli bir
başvuru kaynağıolacaktır.


Anahtar Kelimeler


Saim Sakaoğlu, fıkra, bibliyografya, makale, bildiri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.